pusty
Wydawnictwo Megas
publikuje dobrze uzasadnione idee naukowe i filozoficzne, także opozycyjne w stosunku do powszechnie przyjmowanych w przekonaniu, że pozostawanie w ograniczonych ramach standardów myślowych i paradygmatów naukowych może spowalniać postęp w poznawaniu świata.

Wydawnictwo Megas jest także wydawcą „Złotej Serii Bractwa Wybrzeża.” Są to wybrane pozycje marynistyki, które Bracia Wybrzeża z Mesy Kaprów Polskich uznali za godne uwagi czytelnika zainteresowanego kulturą morską, historią wypraw żeglarskich i badawczych.


Megas Publishing House
attempts at promotion of well-substantiated scientific and philosophical ideas, including those in opposition to what is commonly accepted, as we believe that limiting oneself to standard rules of thought and scientific paradigms might hinder essential progress in understanding the world.

Megas is also the publisher of “The Brotherhood of the Coast's Gold Series,” which consists of marine books deemed by Polish Brothers as worth reading by those interested in the history of sea conquests and research.
Copyright 2001-2024 Wydawnictwo MEGAS
www.WydawnictwoMegas.pl