pusty

Powrót do książek

  
Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem, Kazimierz Jodkowski
Wydawnictwo Megas, Warszawa, s. 260
Jedyny w skali świata kompletny przegląd prób odpowiedzi na egzystencjalne pytanie numer jeden : skąd jesteśmy?

Powrót do książek

Copyright 2001-2023 Wydawnictwo MEGAS
www.WydawnictwoMegas.pl