pusty

Powrót do książek

  
Czarna skrzynka Darwina, Michael J. Behe
Wydawnictwo Megas, Warszawa 2008, s. 273
Karol Darwin napisał: Jeśliby można było wykazać, że istnieje jakikolwiek narząd złożony, który nie mógłby być utworzony na drodze licznych, następujących po sobie, drobnych przekształceń - teoria moja musiałaby absolutnie upaść. (O pochodzeniu gatunków...) Michael Behe to wykazał w swojej książce. W Ameryce Darwin's Black Box potrząsnęła światem nauki i mediów. Zaścianki nauki i wolności nawet tego nie zauważyły. Mamy zaszczyt otworzyć okno na świat czytelnikowi polskiemu. Było to bardzo trudne i nie wszystko się udało. Ale na reszcie jest!

Michael Behe dokonał szczytowego osiągnięcia, wyjaśniając i naświetlając jeden z najbardziej drażliwych problemów w biologii: pochodzenia złożoności, która przenika całe życie na tejplanecie. Profesor Behe wybrał odpowiedź, która wykracza poza naukę: pierwotne stworzenie życia przez projektanta. Wielu naukowców, łącznie ze mną, woli kontynuować poszukiwania w obrębie nauki. Niemniej jednak książka ta powinna znaleźć się na liście lektur obowiązkowych wszystkich zainteresowanych tym, skąd się wzięliśmy, gdyż jest ona najbardziej gruntownym i pomysłowym przedstawieniem argumentu na rzecz projektu, jakie kiedykolwiek widziałem. Robert Shapiro, autor Origins: a sceptic's guide to the creation of life on earth.

Powrót do książek

Copyright 2001-2021 Wydawnictwo MEGAS
www.WydawnictwoMegas.pl